Kişisel Verileri Silme Yok Etme Anonim Hale Getirme Prosedürü

EKLER POMPA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

 

 

Ekler Pompa Pazarlama İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti. (Ekler Pompa) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 7. Maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler Ekler Pompa’nın kendi kararı veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

Ekler Pompa.’nin Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Yükümlülükleri

 

Ekler Pompa, Kanun’un 7. Maddesinde uygun görüldüğü gibi, kişisel verileri kendi inisiyatifi ya da ilgili kişinin talebi doğrultusunda siler, yok eder ya da anonim hale getirir. Bu kapsamda Ekler Pompa  ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

 

Ekler Pompa’nın Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Teknikleri

*Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir (Örneğin, bina giriş ve çıkışlarında alınan ad, soyad, plaka bilgisi vb. kişisel veriler). Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

*Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

*Anonim Hale Getirme

Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaz.

Ekler Pompa, işlediği kişisel verilerin Veri Kayıt Sistemi’ne işlediği süresi dolması itibariyle, kişisel verilerini anonim hale getirir. Bu sayede “kişisel verileri” sadece “veri” haline dönüştürmüş olur.