Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

EKLER POMPA PAZARLAMA İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ekler Pompa Pazarlama İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti (Ekler Pompa) olarak, kişisel verilerinizin korunması yönünde çıkan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında oluşturduğumuz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, hangi verilerin nasıl toplandığı, elde edilen verilerin hangi amaçla işlendiği, hangi verilerin neden ve nasıl saklandığı, verilerin kimlerle paylaşıldığı, bu verilerin nasıl korunduğu, müşterilerimizin bilgilere nasıl erişeceği ve sahip oldukları hakların neler olduğu konularını açıklar.

Kanun’un 10. maddesi olan “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” ve kişisel verilerin güvenliği konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle kamuoyu ile politikamızı paylaşmaktayız.

Hangi Veriler Nasıl Toplanmaktadır?

Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi numarası, adres gibi kişisel verilerinizi fatura kesmek, e-arşiv faturası düzenlemek gibi yasal zorunluluklarımızı yerine getirebilmek adına toplayabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi ayrıca, açık rızanız doğrultusunda “Cari Kart Açılışı” gibi yazılı formlarla da toplayabilmekteyiz. Bu yazılı formlar üzerinde izin vermeniz durumunda SMS ve e-mail yollamak üzere telefon numarası, e-mail adresi gibi kişisel verilerinizi toplayabilmekteyiz. SMS ve e-mail gönderimimize izin vermiyorsanız tarafınıza bu gönderileri yapmamaktayız.  

Ayrıca web sitemiz üzerinden, “İletişim Formu” ve “Müşteri Hizmetleri Formu” gibi formlar üzerinden de bu bilgileri alabilmekteyiz.

Buna ek olarak, iş başvurusu için hem web sitemiz üzerinden hem de Genel Merkez ve Mağazalarımızda yapılan görüşme sırasında “İş Başvuru Formu” ile kişisel verilerinizi alabilmekteyiz.

Kişisel Veriler Hangi Amaçlar İçin İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, izin vermeniz durumunda SMS ve mailing gibi araçları kullanarak kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilmenizi sağlamak üzere reklam ya da bildirimler göndermek, Ekler Pompa markamızın bilinilirliğini tespit etmek, raporlamalar doğrultusunda müşterilerimize özel promosyolar tasarlamak, daha iyi bir hizmet sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirmek, web sitemizin geliştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla işlenir.

Ayrıca yasal zorunluluklardan ötürü (personel özlük dosyası tutmak, fatura kesebilmek vb. için T.C. numarası, Vergi numarası gibi kişisel verileri tutmak) de elde edilebilen kişisel verileriniz, Ekler Pompa veri tabanında saklanmaktadır.

Kayıtlar gerekli hallerde yasal işlem görmesi nedeniyle resmi mercilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Ekler Pompa veri tabanında yasal ve makul sürelerde saklanır ve işlenir. Süre bitimi sonrası anonim hale getirilen kişisel veriler, kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Ekler Pompa Kişisel Verilerin Korunması Politikasına bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Ekler Pompa için verilerinizin gizliliği ve güvenliği önemlidir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlarla iş ortaklarımız, tedarikçi ve dış hizmet sağlayıcılar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde paylaşılabilmektedir (SMS ve e-mail gönderimleri için telefon numaralarınız ve e-mail adresleriniz servis sağlayıcılarıyla paylaşılmak durumundadır).

Ayrıca, sakladığımız verileriniz, hak ve yetki sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki süreçlerinde kullanılmak üzere bilgi talepleri olması durumunda ilgili resmi mercilerle paylaşılabilmektedir. Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Veriler Nasıl Korunmaktadır?

Ekler Pompa kişisel verilerinizin hassasiyeti nedeniyle, toplanan verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bunun için de gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri almış durumdadır. Kişisel verileriniz halka açık olmayan ve sadece ilgili Ekler Pompa çalışanlarının erişiminin olduğu ortamlarda saklanmaktadır. Yetkisi olmayan kişiler verilerinize erişemez, verilerinizi paylaşamaz, silemez.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Ekler Pompa geçerli kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizi saklamaktadır.

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Ayrıca, söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından (İlgili Kişi), Veri Sorumlusu tarafından yanıtlanmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen usullerde iletilebilir.

*İlgili kişi başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.